«Лето в парках» ӵектос ужа Можгаын

<
«Лето в парках» ӵектос ужа Можгаын

«Лето в парках» проект ужаны кутскиз Удмурт элькунлэн каръёсаз. Со луонлык сётэ вань мылкыд карисьёслы дун тырытэк тазалыксэс юнматыны. Кызьы та ӵектос ужа асьме карамы, - вералоз таиз адӟытонмы.

Корреспондент: 

Добавить комментарий