«Арлэн кырӟанэз» - ӝоген Можгаын

<
«Арлэн кырӟанэз» - ӝоген Можгаын

Шуркынмон толэзе «Дубитель» культура юртын ортчоз «Куинь Светиос дорын куноын удмурт кырӟан 2019» ужрад. Кин вуоз туэ можгаосты шулдыртыны, тододы тайзэ адӟытонмес учкыса.

Корреспондент: 

Добавить комментарий