МОЖГА КАРЫСЬ ДЫШЕТӤСЬЁСЛЭН МЫЛКЫДЗЫ

<
МОЖГА КАРЫСЬ ДЫШЕТӤСЬЁСЛЭН МЫЛКЫДЗЫ

Можга карысь дышетӥсьёс но визьнодасьёс выль дышетскон арзэс кутскизы. Кыӵе югдур туннэ дышетон удысын кылдэмын но кыӵе ӧнерчиослэн малпанъёссы но мылкыдъёссы.

Корреспондент: 

Добавить комментарий