Кунгож сьӧрысь куноос-Можгаын

<
Кунгож сьӧрысь куноос-Можгаын

Та нуналъёсы Удмурт кун университетын ортчо удмурт кыллы дышетонъя курсъёс. Асьмелэсь анай кылмес дышетыны котькуд ар пӧртэм кунъёсын улӥсьёс вуо. Туэ соос 6 кузя. Куинез соос пӧлысь кылем шутэтскон нуналъёсы вуылӥзы Можгае. Кыдёкысь лыктэм кунооосын ми пумиським шаертодонъя музейын.

Корреспондент: 

Добавить комментарий