31 южтолэзе элькунамы бадӟым удмурт диктант ортчиз.

<
31 южтолэзе элькунамы бадӟым удмурт диктант ортчиз.

31 южтолэзе элькунамы бадӟым удмурт диктант ортчиз. Куинети арзэ та ужрадэ можгаос но пырисько. Карамы туэ кык интыын диктант гожтӥзы.

Корреспондент: 

Добавить комментарий