Раиса Васильевна Караваева - Можга удмурт нылкышно.

<

Передачамес азинтэ «Улон – вылон» люкетэз. Туннэ со сиземын нылкышноослэн тулыс праздниксылы. Тиледыз ми тодматомы туж мыло – кыдо, гажамон но синмаськымон удмурт нылкышноен Раиса Васильевна Караваеваен.

Корреспондент: 

Добавить комментарий