Карысьтымы удмурт дышетӥсьёс но визьнодасьёс 5 школаын люкаськылӥзы.

<
Карысьтымы удмурт дышетӥсьёс но визьнодасьёс 5 школаын  люкаськылӥзы.

Таиз арня вискын карысьтымы удмурт дышетӥсьёс но визьнодасьёс люкаськылӥзы. Таиз пумиськонзы тужгес но тунсыко но пӧртэм луиз – соос доры ветлӥз Эдуард Петров.

Корреспондент: 

Добавить комментарий