22 южтолэзе люкаськылӥзы Можгаысь Удмурт Кенешлэн ёзчиосыз.

<
22 южтолэзе люкаськылӥзы Можгаысь Удмурт Кенешлэн ёзчиосыз.

22 южтолэзе люкаськылӥзы Можгаысь Удмурт Кенешлэн ёзчиосыз. Таиз пумиськонзы мукетъёсыныз ӵошатыса аспортэмлыкогес луиз, нырысетӥзэ соос дышетӥсьёсты дасян колледжэ потазы но матысьгес тодматскизы кызьы ужзы мынэ удмуртлыкез азинтонъя.

Корреспондент: 

Добавить комментарий