"Гербер 2016" - батыр шудон

<
"Гербер 2016" - батыр шудон

Можга ёросысь музъем бордын ужасьёс шаерамы азьмынисьёс ке, асьмелэн карысьтымы Батырмы элькунамы тужгес но кужмоез луэ. Туэ Александр Шулаев вань воргоронъёсты вормиз но 2016ти арын Удмурт Батыр ним басьтиз.

Корреспондент: 

Добавить комментарий