Тунсыко пумиськон егит кылбурчиен но кырӟасен Богдан Анфиногеновен

<
Тунсыко пумиськон  егит кылбурчиен но кырӟасен Богдан Анфиногеновен

Можгаысь пӧртэм дышетскониосысь но школаосысь нылъёс но пиос понна карысьтымы лыдӟиськон юртын тунсыко пумиськон радъязы – карамы ӧтизы егит кылбурчиез но кырӟасез Богдан Анфиногеновез. Ужрад туж аспортэмлыко, но со вакытэ ик шуныт мылкыдын ортчиз.

Корреспондент: 

Добавить комментарий