Кыӵе малпанъёссы ёзчиослэн кылдӥзы Удмурт Кенешлэн бадзым ӧтчамаз пыриськыса?

<
Кыӵе малпанъёссы ёзчиослэн кылдӥзы Удмурт Кенешлэн бадзым ӧтчамаз пыриськыса?

Нырысетӥ адӟытонамы вераломы кыӵе юанъёслы но ужпумъёслы сӥземын вал Можгаысь кенешчиослэн берпуметӥ пумиськонзы, кыӵе мылкыдъёссы но малпанъёссы ёзчиослэн кылдизы Удмурт Кенешлэн бадзым ӧтчамаз пыриськыса.

Корреспондент: 

Добавить комментарий