12 дышетскон юртын анай кыллы сӥзем пумиськон ортчиз

<
12 дышетскон юртын анай кыллы сӥзем пумиськон ортчиз

Туала егитъёс пӧлын калыккуспо эшъяськонлы сӥзем ужрадъёс-туж бадӟым инты басьто шуыны луоз. Нырысь ик талэн дунлыкез луэ таӵе – пиналъёслы валэктоно – котькудиз адями анай кылзэ тодыны кулэ, мукет ласянь - пӧртэм выжы калыкъёслы гажанлык пыӵатоно. Ӵапак таӵе пумиськон радъямын вал 12 дышетскон юртын.

Корреспондент: 

Добавить комментарий